Vizitatori online

Invisible

miercuri, 11 august 2010

Scrisoare catre unii tineri...Acest fragment îl citesc ori de cate ori am probleme cu motivatia de a merge inainte. Sper sa va placa!


SCRISOARE CATRE UNII TINERI

Începeti viaţa în vremuri grele. Se urcă uneori, în istorie valuri care poartă spre izbândă până şi pe cei mai slabi înotători. Generaţia Voastră înoată împotriva curentului, într-o mare furtună. Acest lucru este greu. În primele clipe veţi fi înăbuşiţi şi veţi fi descurajaţi că veţi mai ajunge la mal. Nu vă speriaţi. Alţii, înaintea voastră, au întâlnit valuri tot atât de înalte şi n-au fost acoperiţi de ele. Cu dibăcie şi curaj veţi rezista până când va veni din nou liniştea.
Învingători fiind, nu uitaţi că biruinţele omeneşti nu sunt decât parţiale şi vremelnice. Nici una din treburile acestei lumi n-ar putea fi orânduite pentru vecie. Nici o izbandă nu hotărăşte viitorul îndepărtat. Nici un tratat nu domneşte pentru multă vreme. Nici o revoluţie nu întemeiază o societate care să fie veşnic fericită. Păziţi-vă de a gândi că un om sau o generaţie are dreptul - odată menirea lor îndeplinită - la o fericire leneşă. Etapa vieţii nu se ispraveşte decât la ora când cade noaptea.
Nu fiţi grăbiţi. Averile şi renumele, care se nasc într-o clipă, tot într-o clipă mor. Vă urez piedici şi lupte. Bătălia vă va oţeli. Spre 50 sau 60 de ani veţi căpăta o înfăţişare viguroasă a stâncilor bătute de furtuni. Lumea vrăşmaşă are darul să vă dăltuiască. Veţi fi caractere şi veţi avea caracter, iar valurile opiniei publice vă vor face să râdeţi.
Cand eşti tânăr totul pare grozav. Primele piedici par blesteme şi răutatea lumii înspăimântă. Pregătiţi-vă un adăpost interior împotriva cruzimii semenilor şi a situaţiilor. Orice om poate clădi, în străfundul gândurilor sale, un adăpost de unde să nu-i pese de proiectele cele mai grele şi de vorbele cele mai viclene, otrăvite. De ce se poate teme un suflet împăcat cu el însuşi? Nici persecuţiile, nici calomniile nu-i pot clinti mărturia pe care el o dă celor mai tainice gânduri ale sale.
Luaţi dragostea în serios, nu în tragic. Veţi fi surprinşi în tinereţe de frivolitatea femeilor, de cochetăria, de minciunile şi de cruzimea lor. Spuneţi-vă că aceste înfăţişări ale firii lor, deşi aievea, sunt uneori de suprafaţă. Observându-le, gândiţi-vă la mare, a cărei oglindă este atât de schimbătoare şi care devine, totuşi, o prietenă statornică pentru cine se apropie de ea şi încearcă să înţeleagă. Căutaţi dincolo de femeile prea libere şi prea uşoare, suflete mai sfioase care ezită să-şi arate blândeţea şi încrederea. Juraţi, din toată inima, credinţă aceleia care vi se pare vrednică de aceasta.
Fiţi statornici, nu pierdeţi nădejdea. Ştiu că sunteţi ispitiţi, când lucrurile merg rău, să lăsaţi totul baltă şi să reîncepeţi viaţa cu altă femeie, cu alţi prieteni, sub un alt cer. Nu vă lăsaţi duşi de această părere. În anumite cazuri extreme, se poate ca unele nenorociri, cu neputinţă de răbdat, să vă oblige la o nouă plecare, dar pentru cele mai multe fiinţe e mai bine să se mulţumească cu ce au. Este o soartă fericită de a îmbătrâni şi de a muri în mijiocul celor cu care am crescut şi am luptat.
În sfârşit, fiţi modeşti şi cutezători. A gândi, a iubi, a porunci sunt acţiuni grele şi nu veţi ajunge să faceţi nici una în decursul vieţii voastre pământeşti asemănătoare cu desăvârşirea visată în adolescenţă. Dar oricât de grele s-ar arăta, ele nu sunt totuşi cu neputinţă de înfăptuit. Înaintea voastră, generaţii nenumărate le-au înfăptuit şi, de bine de rău, au străbătut între două deşerturi de umbră, îngusta fâşie de lumină pe care ne-am obişnuit să o numim viaţă şi pe care trebuie să credeţi că veţi avea şansa de a o scrie cu V mare.
Să nu vă temeţi. Menirea vă este scurtă şi ceilaiţi sunt muritori ca şi voi.


Dale Carnegie, Arta de a reuşi în viaţă, Editura Expres, Deva, 1991.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu